Membership

 

Asociaţia Seeds for Happiness are caracterul unei asociaţii profesionale, independentă, nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu personalitate juridică, guvernată de legile interne şi internaţionale în vigoare. Asociaţia se angajează să nu discrimineze pe baza de convingeri, naţionalitate, vârstă, sex, rasă, handicap, culoare sau credinţe religioase în ceea ce priveşte primirea şi alegerea membrilor săi, propunerile pentru funcţiile de conducere sau numirile în comitete.

 

Câteva dintre obiectivele Asociaţiei Seeds for Happiness:
- organizarea de evenimente având ca temă dezvoltarea personală şi spirituală, cu invitaţi şi moderatori experţi români şi străini;
- sprijinirea diverselor proiecte cu caracter caritabil şi/ sau educativ, atât în ţară cât şi în străinătate;
- mobilizarea şi gestionarea resurselor locale, naţionale şi internaţionale, provenite din donaţii, subvenţii, subscripţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, parteneriate, către proiecte destinate persoanelor talentate sau cu aptitudini speciale, dar nu exclusiv;
- promovarea activităţilor Asociaţiei prin diferite campanii de promovare.

 


Categorii de activităţi pe care şi le-a propus Asociaţia:
- organizarea de activităţi, seminarii, grupe de studiu, programe de studiu;
- acordarea şi mijlocirea acordării de burse;
- organizarea şi întreţinerea de săli de lectură, biblioteci, mediateci şi facilitarea accesului Membrilor la materialele conţinute prin consultare şi împrumut conform regulamentelor proprii de funcţionare;
- susţinerea financiară şi materială a editării de cărţi, reviste, alte publicaţii;
- promovarea serviciilor bazate pe voluntariat pentru tineri, elevi şi studenţi.

Orice persoană fizică sau juridică care aderă la scopul, obiectivele şi codul etic al Asociaţiei. Poate fi Membru al Asociaţiei orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, religie, orice cetăţean român, cu dublă cetăţenie sau de altă cetăţenie. Membrii Asociaţiei sunt înscrişi în nume individual.

 

 


Sperăm ca evenimentele şi activităţile pe care le desfăşurăm prezintă interes şi se încadrează în efortul personal de a contribui la schimbare, creştere şi dezvoltare spirituală şi am fi bucuroşi să vă alăturaţi comunităţii Seeds for Happiness pentru a realiza împreună aceste obiective.

Vă invităm să deveniţi MEMBRU al comunităţii Seeds for Happiness, prin completarea formularului aferent şi achitarea taxei anuale de 350 ron, taxă care intră în vigoare începând cu 1 septembrie 2020.

Taxa de Membership poate fi achitată cash, la Centrul Seeds for Happiness sau prin transfer bancar, cu menţiunea "Membership + Numele şi prenumele". Datele noastre bancare sunt urmatoarele:

 

ASOCIATIA SEEDS FOR HAPPINESS,
Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 16, sector 4, Bucuresti
CIF 25662364
Cont: RO97 BACX 0000 00044297 4000
Banca: Unicredit Bank

 

Printre beneficiile calităţii de Membru, se numără:
- Primirea informaţiilor periodice legate de activitatea desfăşurată la Centrul Seeds for Happiness;
- Acces la biblioteca Centrului pentru împrumutarea materialelor tipărite, audio şi video;
- Acces la resursele online ale Centrului;
- Participarea gratuită la anumite evenimente periodice: sesiuni de meditaţie, seri de film, grupuri de discuţie;
- Reduceri la anumite evenimente organizate de Centru sau de colaboratori ai acestuia.

 

Toate sumele încasate din cotizaţii, donaţii, sponsorizări, diverse încasări sunt utilizate pentru dezvoltarea programelor Centrului, ele nereprezentând o sursă de profit.